Konfirmationer i 2018

Som følge af de nye skoledistrikter i Næstved Kommune og de deraf følgende klassesammenlægninger på Lille Næstved Skole skal man ikke længere regne med at skulle gå til konfirmandundervisning med hele sin klasse. For fremtiden går man i princippet til konfirmandundervisning i det sogn, hvor man bor.

Senest lige efter sommerferien, vil der komme indmeldelser til konfirmationsforberedelse ud til de elever, som bor i Herlufsholm sogn. På de indmeldelser, kan man krydse af, hvornår man gerne vil have sit barn konfirmeret. Så man skal ikke give besked før.


Velkommen til årets nye konfirmander

Konfirmandundervisningen begynder snart for de konfirmander, som skal konfirmeres i foråret 2018. Det gælder både for Herlufsholm Skole og Ll. Næstved Skole. Undervisningen vil som sidste år være eftermiddagsundervisning.

Præsterne Thomas Emil Horneman-Thielcke, Tom Thygesen Daugaard og Henning Marcher ser med stor forventning frem til at møde alle de nye konfirmander. Vi håber på et frugtbart forløb, hvor både de unge og de erfarne medlemmer af menigheden må få glæde af hinandens selskab. Sammen skal vi også lære Gud, vort medmenneske, kirken og traditionerne meget mere at kende.

 

Velkommen til et godt år!

PræsterneKommende konfirmationer

- Der er valgfrihed mellem de nævnte dage! 

- Man kan godt være sikker på at få den dato, man vælger!

- Vi skal først kende jeres dato, det efterår konfirmationsforberedelsen begynder!

Skoleår 17/18:

28/4 - 5/5 - 12/5

Skoleår 18/19:

27/4 - 4/5 - 11/5

Skoleår 19/20:

25/4 - 2/5 - 9/5

Skoleår 20/21:

24/4 - 1/5 - 8/5

Skoleår 21/22:

30/4 - 7/5 - 14/5

Skoleår 22/23:

29/4 - 6/5 - 13/5

Alle År:

8. årgang Herlufsholm Kostskole:
Store Bededag