Konfirmationer i kommende år

Som følge af de nye skoledistrikter i Næstved Kommune og de deraf følgende klassesammenlægninger på Lille Næstved Skole skal man ikke længere regne med at skulle gå til konfirmandundervisning med hele sin klasse. For fremtiden går man i princippet til konfirmandundervisning i det sogn, hvor man bor.

Tilmeld dig:

Tilmelding til konfirmationsforberedelse og konfirmation sker via www.folkekirken.dk LINK

Der skal logges ind med NemID og ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten. Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen. Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret i åbningstiden på tlf.: 55 72 17 70.

Hvilken dato har I valgt:

Vi skal først kende jeres dato, det efterår konfirmationsforberedelsen begynder!


Årets konfirmationer

Lørdag den 27. april kl. 10.30: Konfirmation v/Thomas Horneman-Thielcke

Lørdag den 4. maj kl. 10.00: Konfirmation v/Henning Marcher

Lørdag den 11. maj kl. 10.00: Konfirmation v/ Tom Thygesen Daugaard

Fredag den 17. maj kl. 9.30: Konfirmation v/Thomas Horneman-Thielcke

Fredag den 17. maj kl. 11.30: Konfirmation v/Henning Marcher


Så nærmer tiden sig den store dag

Der er mange ting at tænke på omkring konfirmationen.

Her er lidt praktisk information omkring den kirkelige handling mm.

Presse:

Op til konfirmationen vil konfirmandernes navne blive offentliggjort i pressen. Hvis man IKKE ønsker at konfirmandens navn skal offentliggøres, bedes man henvende sig til Herlufsholm Kirkekontor i åbningstiden. 

Varighed:

En konfirmation tager ca. 1 time. 

Mødetid:

Konfirmanderne skal være i kirken 30. min inden gudstjenesten går i gang, for at få nerverne lidt i ro. Vi begynder med at gå i Klostergården ca. 10 min før og går derfra i procession ind i kirken, når organisten spiller præludiet og gudstjenesten går i gang. 

Telegramposer:

- Der vil være opstillet telegramposer med navn på til alle konfirmanderne.

- Overvej i klassen om det er vigtigt at alle giver langstilkede roser til alle? De fylder rigtig meget i gaveposerne.

- Kom i god tid, hvis du har telegrammer eller andet til en konfirmand, som skal afleveres inden konfirmationen.

- HUSK at tage posen med hjem, når konfirmationen er slut.

Siddepladser:

Ved konfirmationen er der i kirken reserveret én række/bænk med navn til hver konfirmand (ca. 8 personer). Der er plads til flere gæster andre steder i kirken, men disse pladser kan ikke reserveres på forhånd.

Når der konfirmeres

Når jeres barn bliver konfirmeret, så må I meget gerne rejse jer op sammen med de andre, der sidder på den bænk, der er reserveret til jeres familie og venner. Når konfirmationen af jeres barn er overstået, sætter I jer igen.

Handicap:

Vi har én parkeringsplads til handicap-parkering. Vi vil meget gerne vide, hvis der skal tages hensyn til eks. kørestolsbrugere i opstillingen. Så ring til præsten, hvis du har brug for at lave en aftale eller har spørgsmål ang. handicap-parkering, kørestole mm.

Fotografering:

Det er tilladt at tage billeder fra den plads, man sidder på! Så bliver der ikke uro under gudstjenesten.

Efter gudstjenesten stiller konfirmander og præst op til fotografering i Klostergården.


Interview med fire tidligere konfirmander

Kommende konfirmationer

- Der er valgfrihed mellem de nævnte dage! 

- Man kan godt være sikker på at få den dato, man vælger!

- Vi skal først kende jeres dato, det efterår konfirmationsforberedelsen begynder!

Skoleår 18/19:

27/4 - 4/5 - 11/5

Skoleår 19/20:

25/4 - 2/5 - 9/5

Skoleår 20/21:

24/4 - 1/5 - 8/5

Skoleår 21/22:

30/4 - 7/5 - 14/5

Skoleår 22/23:

29/4 - 6/5 - 13/5

Alle År:

Store Bededag: Kun 8. årgang
fra Herlufsholm Kostskole: