Skolen i kirken...kirken i skolen...

Vi tilbyder følgende forløb:

1. klasse: 'Påske'

2. Klasse: 'Sorg og død'

5-6. klasse: 'Gudsbilleder'

8-9. klasse: 'Søren Kierkegaard- kærlighedens skikkelser' 

Ved et klik på folderen til højre kan du læse mere om sognets skolekirke-samarbejde.

Der er gang i skole-kirke samarbejdet

Flere tiltag bygger på aktiviteter, der har været etableret gennem flere år. 
Eksempelvis har Y´s mens Club gjort det økonomisk muligt samt været aktiv medspiller i etableringen af arrangementer for alle byens 3.-4. klasser og 8.-10. klasser.

Etableringen af en kirkekulturmedarbejderstilling har givet kirken mulighed for også at være en aktiv del af kristendomsundervisningen og den tværfaglige undervisning på Ll. Næstved Skole og Herlufsholm Skole. Samarbejdet foregår ved, at lærerne eller hele klasseteams henvender sig til kirkekulturmedarbejderen og beder om idéer eller vejledning til deres undervisning. Ofte tager lærerne udgangspunkt i den folder, der bliver udsendt før skoleårets start. Kirkekulturmedarbejderen deltager herefter i team-møder med friske idéer, og sammen planlægges undervisningsforløb, der ender med et besøg i kirken. 
På den måde inddrages kirkens personalegrupper; kirketjenere, præster, organister, kor og kirkekulturmedarbejder i forløbene.

Der er desuden et veletableret samarbejde med præsterne og 7. klassetrins klasselærere om den årlige 'dannelsestur' til København (kirke, kultur og konfirmander).

Vi er i Herlufsholm Kirke meget taknemmelige for det gode samarbejde med lærere og personale ved Ll. Næstved Skoles to afdelinger. 
Det er jo blandt børnene, vi skal søge inspiration til fornyelse af vores kirke. Børnene er kirkens fremtid, og muligheden for at give børn gode oplevelser lader vi ikke gå fra os.

Klik og læs »