Forårstur

Forårsturen går i år til Mern Kirke, som er opført i 1200-1250. Kirken blev betydeligt udvidet i 1500-1550 med våbenhus, vesttårn, sideskibe og 4 sydkapeller, formentlig inspireret af moderkirken i Præstø. Turen vil gå ad de små veje, og kaffen drikkes på en restaurant undervejs.

Dato: Torsdag den 9. maj

Afgang: Herlufsholm Sognehus kl. 13.00

Egenbetaling: 70 kr.

Hjemkomst: kl. 17.30-18.00

Tilmelding: Herlufsholm Kirkekontor, tlf. 5572 1770, fra den 9. april - 2. maj


Junitur til Globen og Dodekalitten

Turen denne sommer går til Lolland, hvor vi skal besøge Visual Climate Center i Holeby med Danmarks eneste globe (der findes kun 11 i hele Europa), der med avanceret teknik kan visualisere atmosfæren, oceanerne, kontinenterne, måne og solsystem. Oplev og forstå med kyndig vejledning, hvordan klimaforandringerne påvirker vores verden, hvor de kommer fra, og hvilke konsekvenser det har både globalt og lokalt.

Visual Climate Center er indrettet i de gamle fabrikshaller, hvor der før var sukkerfabrik og papirfabrik.

Efter frokost kører vi til Kragenæs, hvor vi skal have en rundvisning ved Dodekalitten - et monument, der kombinerer skulptur og musik midt i et landskab med skøn udsigt over Smålandsfarvandet. Der kommer til at stå i alt 12 sten (dodekalit er græsk og betyder tolv-sten), 7-9 meter høje med udhuggede hoveder på 2 meter. Mellem figurerne er der placeret siddesten, hvorfra der lyder elektroakustisk musik alle døgnets lyse timer.

Der serveres som sædvanlig sandwich og kaffe med kage i løbet af dagen.

Dato: Lørdag den 15. juni

Afgang: Herlufsholm Sognehus kl. 9.00 (!)

Egenbetaling: 250 kr.

Hjemkomst: Ca. kl. 17.30

Tilmelding: Herlufsholm Kirkekontor, tlf. 5572 1770, fra den 9. april - 7. juni

NB: De, der har lyst og kan klare det, går turen fra Kragenæs Havn til Dodekalitten (ca. 20 min.) sammen med guiden. De øvrige køres i bus til P-pladsen og venter der.

 

 

 


Glimt fra junitur til Nivågård og Fredensborg Slotshave


Glimt fra Løvfaldstur til Brarup Kirke og oktobertur til Tidens Samling og Vor Frue Kirke

Tovholder

Menighedsrådsmedlem Birthe Ulrich Andersen står for planlægning af sognets busture og hun er selv med som guide på turene. Kontakt Birthe med eventuelle spørgsmål på bua@herlufsholmkirke.dk


Glimt fra busture...

Forstør billede ved klik

Glimt fra forårstur til Bråby Kirke med kaffe på Højeruplund