Herlufsholm Kirkes Kammerkor

Herlufsholm Kirkes Kammerkor blev dannet i 1997 af kirkens organist og kantor Karsten Gyldendorf. Grundstammen i koret er de elleve fastansatte korister. Resten af de ca. 25 sangere er frivillige. Koret beskæftiger sig næsten udelukkende med kirkemusik. Det medvirker lejlighedsvis i gudstjenestelige sammenhænge samt ved koncerter. Koret ledes af Herlufsholm Kirkes to organister, Marie Ottar Jespersen og Karsten Gyldendorf. Koret er ambitiøst og har årene igennem holdt et godt musikalsk niveau ikke mindst takket være en meget stabil grundstamme. Koret har flere gange haft udvalgte sangpædagoger tilknyttet til individuel stemmepleje. Det har medvirket ved opførelser af bl.a. Andrew Lloyd Webbers "Requiem" og Mendelssohns "Elias". I 2013 skal koret samarbejde med Cantemus - ét af Næstveds meget dygtige kor - om en opføresle af Rossinis "Petite messe solennelle". 

Kammerkoret blev inviteret til at deltage i et korstævne i Næstveds venskabsby Sopot i Polen. I stævnet, der fandt sted i slutningen af maj 2008, indgik en konkurrence for amatørkor. Ved konkurrencen opnåede koret et bronze-diplom. 

 Der er mulighed for, at nye interesserede kan søge optagelse. Musikalsk erfaring og nodekendskab vil være egenskaber, der tillægges stor betydning ved optagelse. Specielt herrestemmer og unge mennesker står på ønskesedlen. Det er nødvendigt at tilføre "nyt blod" for at bevare maksimal kontinuitet i arbejdet. Som medlem af kammerkoret får man også tilknyttet kirkekoret som vikar med senere mulighed for ansættelse her. Medlemskab af Herlufsholm Kirkes Kammerkor er gratis. Det forventes til gengæld, at man forpligter sig til at møde til de ugentlige korprøver samt deltager i korets aktiviteter i størst muligt omfang. Henvendelse vedr. Herlufsholm Kirkes Kammerkor bedes rettet til organist Karsten Gyldendorf på tlf. 30610740 eller på en mail til kg@herlufsholmkirke.dk

Koncerter

23sep kl. 10:00

Høstgudstjeneste i Sct. Peders Kirke v. Henning Marcher og Karen Marie Bøggild

23sep kl. 10:00
25sep kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

25sep kl. 10:00
26sep kl. 10:00

Morgensang i Sognehuset

At synge giver energi og livsglæde. Så kom og vær med til at starte dagen med en …

26sep kl. 10:00
27sep kl. 14:00

'Minikonfirmand' i sognehuset

27sep kl. 14:00
30sep kl. 10:00

Gudstjeneste i Sct. Peders Kirke ved Thomas Horneman-Thielcke

30sep kl. 10:00
01okt kl. 14:00

Sang & Studie i sognehuset- emne: Kristenliv- hvordan?

01okt kl. 14:00
02okt kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

02okt kl. 10:00
04okt kl. 14:00

'Minikonfirmand' i sognehuset

04okt kl. 14:00
04okt kl. 14:00

Julemarkedsklubben

I Julemarkedsklubben kombinerer vi håndarbejde og hyggeligt samvær til fordel for …

04okt kl. 14:00
06okt kl. 10:00

Babysalmesangsgudstjeneste i Sct. Peders Kirke

06okt kl. 10:00
07okt kl. 10:00

Gudstjeneste i Sct. Peders Kirke v. Lars Hansen

j

07okt kl. 10:00
08okt kl. 18:00

Fællesspisning for voksne i sognehuset

08okt kl. 18:00
09okt kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

09okt kl. 10:00
11okt kl. 14:00

'Minikonfirmand' i kirken

11okt kl. 14:00
12okt kl. 14:30

Cafékomsammen

Caféen er et mødested for alle som har lyst til hyggeligt samvær og snak over en kop …

12okt kl. 14:30
14okt kl. 10:00

Gudstjeneste i Sct. Peders v. Thomas Horneman-Thielcke

14okt kl. 10:00
18okt kl. 14:00

Julemarkedsklubben

I Julemarkedsklubben kombinerer vi håndarbejde og hyggeligt samvær til fordel for …

18okt kl. 14:00
23okt kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

23okt kl. 10:00
24okt kl. 19:00

Meditation i Sct. Peders Kirke v. Thomas Horneman-Thielcke

24okt kl. 19:00
25okt kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

25okt kl. 19:00
26okt kl. 14:00

'Minikonfirmand' i sognehuset

26okt kl. 14:00
31okt kl. 10:00

Morgensang

At synge giver energi og livsglæde. Så kom og vær med til at starte dagen med en …

31okt kl. 10:00
01nov kl. 14:00

'Minikonfirmand' i sognehuset

01nov kl. 14:00
01nov kl. 14:00

Julemarkedsklubben

I Julemarkedsklubben kombinerer vi håndarbejde og hyggeligt samvær til fordel for …

01nov kl. 14:00
03nov kl. 14:00

Lørdagsmøde: 'Dengang jeg klædte Korsbæk' på v. Ulla Houmann

03nov kl. 14:00
05nov kl. 14:00

Sang & Studie i sognehuset - emne: Kristenliv- hvordan?

05nov kl. 14:00
08nov kl. 14:00

'Minikonfirmand' i kirken

08nov kl. 14:00
09nov kl. 14:30

Cafékomsammen

Caféen er et mødested for alle som har lyst til hyggeligt samvær og snak over en kop …

09nov kl. 14:30
14nov kl. 19:00

Meditation i Sct. Peders Kirke v. Thomas Horneman-Thielcke

14nov kl. 19:00
15nov kl. 14:00

'Minikonfirmand' i sognehuset

15nov kl. 14:00
15nov kl. 14:00

Julemarkedsklubben

I Julemarkedsklubben kombinerer vi håndarbejde og hyggeligt samvær til fordel for …

15nov kl. 14:00
15nov kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

15nov kl. 19:00
21nov kl. 17:00

Familietid med spisning i sognehuset

21nov kl. 17:00
22nov kl. 14:00

'Minikonfirmand' i kirken

22nov kl. 14:00
22nov kl. 19:30

Sognetræf: 'Ensomheden har ingen lukketid' v. Bo Nygaard Larsen

22nov kl. 19:30
24nov kl. 10:00

Julemarked i sognehuset

24nov kl. 10:00
24nov kl. 10:00

Julemarked

Lørdag den 24. november kl. 10-14 i Herlufsholm Sognehus sammensætter Herlufsholm …

24nov kl. 10:00
28nov kl. 10:00

Morgensang

At synge giver energi og livsglæde. Så kom og vær med til at starte dagen med en …

28nov kl. 10:00
29nov kl. 14:00

'Minikonfirmand' i kirken

29nov kl. 14:00
29nov kl. 18:00

Fællesspisning for voksne i sognehuset

29nov kl. 18:00
06dec kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

06dec kl. 19:00
14dec kl. 14:30

Cafékomsammen

Caféen er et mødested for alle som har lyst til hyggeligt samvær og snak over en kop …

14dec kl. 14:30
11jan kl. 14:30

Cafékomsammen

Caféen er et mødested for alle som har lyst til hyggeligt samvær og snak over en kop …

11jan kl. 14:30
30jan kl. 10:00

Morgensang

At synge giver energi og livsglæde. Så kom og vær med til at starte dagen med en …

30jan kl. 10:00
08feb kl. 14:30

Cafékomsammen

Caféen er et mødested for alle som har lyst til hyggeligt samvær og snak over en kop …

08feb kl. 14:30
27feb kl. 10:00

Morgensang

At synge giver energi og livsglæde. Så kom og vær med til at starte dagen med en …

27feb kl. 10:00
08mar kl. 14:30

Cafékomsammen

Caféen er et mødested for alle som har lyst til hyggeligt samvær og snak over en kop …

08mar kl. 14:30
27mar kl. 10:00

Morgensang

At synge giver energi og livsglæde. Så kom og vær med til at starte dagen med en …

27mar kl. 10:00
12apr kl. 14:30

Cafékomsammen

Caféen er et mødested for alle som har lyst til hyggeligt samvær og snak over en kop …

12apr kl. 14:30
24apr kl. 10:00

Morgensang

At synge giver energi og livsglæde. Så kom og vær med til at starte dagen med en …

24apr kl. 10:00
10maj kl. 14:30

Cafékomsammen

Caféen er et mødested for alle som har lyst til hyggeligt samvær og snak over en kop …

10maj kl. 14:30
29maj kl. 10:00

Morgensang

At synge giver energi og livsglæde. Så kom og vær med til at starte dagen med en …

29maj kl. 10:00