Udstillingsbetingelser

For at undgå misforståelser omkring det at udstille i sognehuset, har vi følgende regler:

- De udstillede værker skal ophænges i de monterede skinner.

- De udstillede værker skal godkendes af sognhusudvalget, dette udvalg har ret til sige nej til et værk.

- Sognehuset har ikke tegnet forsikring for udstillingen, der i det hele er for udstillers regning og risiko.

- Udstiller sørger selv for ophængning og nedtagning.

- Udstillingen er åben i sognehusets åbningstid og ved arrangementer i Sognehuset.

- Ved salg af billeder henviser vi til udstiller. Køber og sælger aftaler selv betaling og afhentning.