Sogneindsamling 2020 - brug søndag den 8. marts kl. 11-14 for klimaet

I 2020 deltager Herlufsholm Sogn igen i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling til gavn for klimaet og de mennesker, der lider hårdest under klimaforandringerne. Går du med, giver du livsnødvendig hjælp til dem, der står i første række, når oversvømmelser eller tørke rammer. I eksempelvis Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe hvor tørken bevirker at høsten slår fejl år efter år. Og i Nepal, Bangladesh og Myanmar hvor livsgrundlaget skylles væk efter voldsom regn, når floderne går over deres bredder.

Alle projekter hos Folkekirkens Nødhjælp handler om 'hjælp til selvhjælp'. Alle har fokus på, at de lokalområder, som de giver en håndsrækning gennem viden, praktisk know how og økonomi kan klare sig selv når organisationen rejser hjem.

I år går pengene til klimaløsninger som disse:

  • Træplantning, der hindrer erodering og giver liv og skygge
  •  Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmelser
  •  Huse og veje, der kan modstå vandmasser
  • Systemer og apps, der kan advare befolkningen før et forestående uvejr
  •  Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand
  • Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets omskiftelighed

Tilmeld dig som indsamler hos indsamlingsleder Leif Andersen (se i højre spalte) og vær med til at bakke op om projekterne. Eller tilmeld dig til Herlufsholm Kirkekontor på tlf. 55721770 el. kirkekontor@herlufsholmkirke.dk.

Efter indsamlingen serverer Menighedsrådet en skål varm suppe med brød for alle indsamlere i sognehuset.

Tovholder

Hovedansvarlig for koordinering af sogneindsamlingen i Herlufsholm Sogn er Leif Andersen. leifandersen@stofanet.dk eller tlf. 23920476.