Sten ved sognehus

Herlufsholm kirkekontor
Herlufsholm Sognehus
H. C. Andersens Vej 20.
Tlf. 55 72 17 70
kirkekontor@herlufsholmkirke.dk

Aftaler om dåb og vielse kan kun indgås telefonisk.

Kordegn
Steen Fugl.

Kordegnassistent
Anne-Marie Marcher.

Åbningstider i sognehuset:

Mandag, tirsdag, onsdag
og fredag kl. 9.30-13.00.
Torsdag 11.00-13.00
og 15.30 -18.00.
Lørdag lukket.

Herlufsholm kirke:
Herlufsholm Allé 182

Kirkens Åbningstider:

Fra 1. maj til 30. september:

åben fra kl. 10-14, torsdage kl. 11-14.

Fra 1. okt. til 30. april:

åben fra kl. 10-12, torsdage kl. 11-13.

Alle søn- og helligdage

åben fra kl. 10-12.

Mandag lukket hele året.

Tlf. 55 72 89 74.