Kirkekontor og kordegne

Herlufsholm kirkekontor
Herlufsholm Sognehus
H. C. Andersens Vej 20.
Tlf. 55 72 17 70
kirkekontor@herlufsholmkirke.dk

eller:

"Sikker formular" til personfølsomme oplysninger

Aftaler om dåb og vielse kan kun indgås telefonisk.

Kordegn
Anne-Marie Marcher

Kordegn
Janette Fraling

Kordegnevikar
Kirsten Idel

Åbningstider pr. 1. december 2020

Kontorets åbningstider:
mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Kl. 10.00 til 13.00
torsdag: Kl. 11.00 til 13.00 og igen kl. 16.00 til 18.00