Teologi og filosofi med børn

Med en uddannelse som folkeskolelærer og fem års undervisning af tosprogede elever på Nørrebro i bagagen flyttede jeg i 2010 til Næstved med mand og børn. I 2012 færdiggjorde jeg en kandidat i pædagogisk filosofi fra DPU, med et speciale om kristendomsundervisning i folkeskolen, herunder perspektiver på filosofi med børn i faget. Ved siden af jobbet som kirkekulturmedarbejder udgav jeg i 2018 en bog om 'eksistenssamtaler i folkekirken'. I den forbindelse holder jeg foredrag, temadage og efteruddannelseskurser for præster og kirkekulturmedarbejdere rundt omkring i landet. 

Jobbet som kirkekulturmedarbejder rummer lige dele kommunikation og pædagogisk arbejde og jeg holder af begge dele. Det er spændende at være med til at kommunikere folkekirkens aktiviteter og værdier ud i samfundet som et alternativ til tidens mere rationelle og økonomiske livsforståelser, og jeg synes at kirkens rum både historisk og åndeligt er et anderledes og værdifuldt rum for børn at opholde sig i – et andet rum end eksempelvis skolens rum. Jeg lægger derfor mange kræfter i sognets skole-kirke samarbejde.

Børns etiske og eksistentielle dannelse ligger mig på sinde. I mine forløb med minikonfirmander forsøger jeg at skabe en undervisning, hvor fortællinger, samtaler og kreative aktiviteter tilsammen bearbejder nogle af de religiøse og filosofiske tanker, som 9-årige børn går rundt med.

Teologien og filosofien berører for mig at se samme grundlæggende livsspørgsmål. I min undervisning stiller jeg åbne filosofiske spørgsmål, der knytter an til børnenes egne erfaringer af fænomener som tro, håb, kærlighed, skyld, liv og død hvorefter børnene møder selvsamme fænomener i deres kristne betydning, eksempelvis gennem bibelske fortællinger.