Herlufsholm Kirkes vision

Tradition og fornyelse - Herlufsholm Kirke har gennem sin lange historie altid stået for både tradition og fornyelse. Menighedsrådet virker aktivt for, at Herlufsholm sogn fortsat kan udvikle sig ved at skabe muligheder for, at sognets beboere i alle livets aldre og alle livets situationer kan møde kristendommen på en meningsgivende måde, både ved gudstjenester og på anden vis. Vi tror på, at mange ønsker at deltage i det fællesskab kristendommen og evangeliet indbyder os til, både lokalt og universelt. Det er vores fornemme opgave, i samarbejde med frivillige, at skabe muligheder for, at sognets beboere føler sig som en aktiv del af fællesskabet.