Kristen spiritualitet og stilhed (We go silent)

Jeg blev ordineret i maj 2010 i Helsingør Domkirke. Efterfølgende har jeg arbejdet i flere kirker i Helsingør Stift, inden jeg i sommeren 2012 kom til Herlufsholm Kirke sammen med min familie.

Jeg studerede teologi på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Derudover har jeg studeret økumenik og spirituel teologi ved Pontificia Universita S. Tomaso d’ Aquino ”Angelicum” i Rom. Jeg skrev speciale om den spanske mystiker Johannes af Korset.

I 2015 uddannede jeg mig til retræteleder på TPC (Folkekirkens center for efteruddannelse). Dette ligger i forlængelse af min store interesse for kristen spiritualitet, meditation og stilhed, som den fremkommer hos kirkefædrene, i nyere kristen meditations teknik og som udleves på Det Hellige Bjerg Athos i Grækenland. 

Som præst har jeg også arbejdet med den interreligiøse dialog. I denne sammenhæng har jeg været med i Danmissions dialogprogram LIU (Leaders for Interreligious Understanding). I programmet har formålet været at uddanne ledere til at indgå i samtalen mellem bl.a. kristendom og islam. Uddannelsen foregik både i København, som e-learning og i Beirut i Libanon.

Jeg er desuden valgt ind in Roskilde Stifts Udvalg ”Global Kristendom” og sidder endvidere også som valgt medlem i Det Mellemkirkelige Råd.

We go silent

Igennem flere år har jeg, sammen med andre, arbejdet på meditationsprojektet We go silent (dansk: Vi går i stilhed). We go silent formidler viden om meditation og stilhed ud fra et kristent grundlag. Vi arbejder med stilhed som en ressource til fornyet vitalitet og fokus i en stresset dagligdag. Stilheden, som den forstås i kristendommen, er et rum for mødet med, hvad der sker i en selv, som det er et rum for mødet med Gud. Meditation er derfor langtfra noget fremmed i en kristen kontekst. Meditation har altid været en del af kristendommens liv og fortælling.

For videre læsning om projektet følg We go silent på vores Facebookvæg, Instagram eller på hjemmesiden wegosilent.com