Herlufsholm menighedsråd

Menighedsrådet i Herlufsholm Sogn består af 10 valgte medlemmer og sognets 3 præster. Desuden har vi 5 suppleanter/stedfortrædere, som kan træde til, hvis et menighedsrådsmøde kræver, at vi er fuldtallige. Stopper et menighedsrådsmedlem før næste valg vil den førstevalgte stedfortræder overtage pladsen.

Menighedsmøde og orientering om menighedsrådsvalg

Senere i år skal der vælges nyt menighedsråd, og planlægningen er allerede i gang. Tirsdag den 16. juni kl. 19.00 holder vi et orienteringsmøde i Sognehuset, hvor vi fortæller om menighedsrådets arbejde både i den forløbne periode og om kommende opgaver og planer.

Vi gennemgår reglerne for valget, som vil finde sted den 15. september. Datoen for valget er den samme i alle sogne.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at høre om menighedsrådet og de mange spændende og forskellige ting, vi beskæftiger os med. Måske får en eller anden af jer lyst til at stille op til valget i september. Det er dog ikke noget, man behøver at tage stilling til den 16. juni, da det alene er et orienteringsmøde.

Vi plejer at have vores årlige menighedsmøde først i maj måned. I år er dette møde slået sammen med orienteringsmødet om valget, da punkterne er delvis sammenfaldende. Mødet vil starte med uddeling af Herlufsholm Sognelegat for 2020.

Kommende møder

20aug kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

20aug kl. 19:00
17sep kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

17sep kl. 19:00
22okt kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

22okt kl. 19:00
19nov kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

19nov kl. 19:00
10dec kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

10dec kl. 19:00