Næste møde og dagsorden

Næste menighedsrådsmøde er torsdag 23. maj 2019 kl. 19.00 

i Sognehuset, H. C. Andersens vej 20, 4700 Næstved.

 

Dagsorden:

1 Godkendelse af dagsorden

2 Kvartalsrapport 1. kvartal 2019

3 Behandling af budget 2020

4 Stillingtagen til udviklingspulje i provstiet 

5 Sognehusprojekt

6 Kirkerenovering

7 Sankthansaften 2019

8 Evaluering på fællesspisning

Nyt fra udvalgene

Nyt fra præsterne

Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende møder

23maj kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

23maj kl. 19:00
20jun kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

20jun kl. 19:00
22aug kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

22aug kl. 19:00
19sep kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

19sep kl. 19:00
24okt kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

24okt kl. 19:00
21nov kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

21nov kl. 19:00
12dec kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

12dec kl. 19:00