Næste møde og dagsorden

Næste menighedsrådsmøde er torsdag 19. september 2019 kl. 19.00 

i Sognehuset, H. C. Andersens vej 20, 4700 Næstved.

 

Informationer.

Dagsorden:

1 Godkendelse af dagsorden.

2 Deltagelse i provstiets udviklingspulje.

3 Flytning af hjertestarter.

4 Barnevogne i kirken.

5 Bryggersrenovering Holbergsvej 112

6 Henvendelse fra Santiago Pilgrimme

7 Sognehusudvidelse

8 Kirkerenovering

Nyt fra udvalgene

Nyt fra præsterne

Eventuelt 

 

 

 

 

 

Kommende møder

19sep kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

19sep kl. 19:00
24okt kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

24okt kl. 19:00
21nov kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

21nov kl. 19:00
12dec kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

12dec kl. 19:00