Udvalg i Menighedsrådet - januar 2019

Kirke- og kirkegårdsudvalg: Henning Marcher - Poul Sandberg - Torben Post Pedersen

Præstegårdsudvalg: Birthe Ulrich Andersen - Poul Sandberg – Hanne Røge - Karsten Thomassen.   
Årligt præstegårdssyn: Birthe og Poul.

Byggeudvalg sognehuset: Poul Sandberg - Karsten Thomassen - Egon Jakobsen - Henning Marcher - Thomas Horneman-Thielcke - Camilla Funch.

Budgetudvalg: Poul Sandberg - Torben Post Pedersen - Birthe Ulrich Andersen - Egon Jakobsen - Ann K. Hansen.

Valgbestyrelse: Poul Sandberg (formand) - Karsten Thomassen - Ann K. Hansen

Menighedsfonden: Henning Marcher (formand)  Birthe Ulrich Andersen (næstformand) - Ann K. Hansen - Poul Sandberg (kasserer)– Leif H. A. Andersen – Britta Pedersen – Thomas Horneman-Thielcke - Tom Thygesen Daugaard.

Sognehus udvalget: Henning Marcher – Thomas Horneman-Thielcke - Hanne Røge – Poul Sandberg - Birthe Ulrich Andersen - Karsten Thomassen - Bo Steen Bram.

Børne- og ungdomsudvalg: Anne-Louise Markussen (formand) -Thomas Horneman-Thielcke - Henning Marcher – Camilla Funch – Marie Ottar Jespersen - Egon Jakobsen - Lise Gummesen.

Kontaktperson til KNiPS: Anne-Louise Markussen.

Udvalg for Sognetræf & lørdagsmøder: Poul Sandberg - Thomas Horneman-Thielcke - Lise Gummesen - Birthe Ulrich Andersen - Birthe Nøhr - Hanne Røge - Gunhild Høgsbro Pedersen.

Kontakt til 5-kløver møder bykirkerne: Lise Gummesen og Poul Sandberg.

Medieudvalget: Thomas Horneman-Thielcke - Henning Marcher - Camilla Funch - Birthe Ulrich Andersen - Tom Thygesen Daugaard. 

Folkekirkens mission og voksenundervisning: Henning Marcher - Thomas Horneman-Thielcke  - Lise Gummesen.

Koncertudvalg: Karsten Gyldendorf - Marie Ottar Jespersen – Egon Jakobsen - Henning Marcher.

Kirkepolitisk udvalg: Torben Post Pedersen – Poul Sandberg – Anne-Louise Markussen - Henning Marcher – Thomas Horneman-Thielcke - Tom Thygesen Daugaard (arbejdsopgaver bl.a. høringssvar).

Udvalg for sogneudflugter: Birthe Ulrich Andersen - Hanne Røge - Gunhild Høgsbro Pedersen - Birthe Nøhr.

Grønkirke udvalg: Anne-Louise Markussen (kontaktperson)- Ann K. Hansen - Thomas Horneman-Thielcke - Kirstine Borg Jensen.

Frivillige og menighedsopbygning: Birthe U. Andersen (tovholder) - Ann K. Hansen - Anne Louise Markussen.

Liturgi og nye gudstjenesteformer: Henning Marcher (tovholder) - Thomas Horneman-Thielcke  - Karsten Gyldendorf -  Marie Ottar Jespersen - Poul Sandberg - Egon Jakobsen - Lise Gummesen - Karsten Thomassen.

Persondataforordning: Ann K. Hansen - Poul Sandberg

Kirke på Vej: Thomas Horneman-Thielcke -  Ann K. Hansen - Henning Marcher.

Kontaktpersoner Caféudvalg: Egon Jakobsen.    

Sikkerhedsrepræsentant: Karsten Thomassen

Kontaktperson til personalet: Egon Jakobsen

Repræsentant på medarbejdermøder: Birthe Ulrich Andersen     

Kunstudstillinger i sognehuset: Arne Baran


Kommende møder

19sep kl. 14:00

Julemarkedsklubben

19sep kl. 14:00
19sep kl. 14:00

'Minikonfirmand' opstart i kirken

19sep kl. 14:00
19sep kl. 14:00

Minikonfirmander i kirken

19sep kl. 14:00
19sep kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

19sep kl. 19:00
21sep kl. 17:00

Aftenmøde i Folkekirkens Mission (i sognehuset)

21sep kl. 17:00
22sep kl. 10:00

Gudstjeneste v/Torbjörn Stålander

22sep kl. 10:00
24sep kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

24sep kl. 10:00
25sep kl. 10:00

Morgensang

25sep kl. 10:00
26sep kl. 13:00

Løvfaldstur til Stenlille Kirke

Læs mere.

26sep kl. 13:00
26sep kl. 14:00

'Minikonfirmand' i sognehuset

26sep kl. 14:00
29sep kl. 10:00

Gudstjeneste v/Lars Hansen

29sep kl. 10:00
01okt kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

01okt kl. 10:00
02okt kl. 18:00

Fællesspisning for voksne i Sognehuset

02okt kl. 18:00
03okt kl. 14:00

Julemarkedsklubben

03okt kl. 14:00
05okt kl. 08:15

Oktobertur til Clay Keramikmuseum i Middelfart

Læs mere.

05okt kl. 08:15
05okt kl. 10:00

Babysalmesangsgudstjeneste v Marie Ottar Jespersen

05okt kl. 10:00
06okt kl. 10:00

Gudstjeneste v./ Henning Marcher

06okt kl. 10:00
07okt kl. 14:00

Sang og Studie i Sognehuset

07okt kl. 14:00
08okt kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

08okt kl. 10:00
09okt kl. 19:00

Taizé i kirken

09okt kl. 19:00
09okt kl. 19:00

Den aktuelle situation i Mellemøsten. 5-kløver foredrag med Steffen Jensen i Sct. Jørgens Kirke

09okt kl. 19:00
10okt kl. 14:00

'Minikonfirmand' i sognehuset

10okt kl. 14:00
10okt kl. 14:00

'Minikonfirmand' i kirken

10okt kl. 14:00
11okt kl. 14:30

Cafékomsammen

11okt kl. 14:30
13okt kl. 10:00

Gudstjeneste v./Hanne Kofoed Sørensen

13okt kl. 10:00
17okt kl. 14:00

Julemarkedsklubben

17okt kl. 14:00
20okt kl. 10:00

Gudstjeneste v./ Karen Marie Bøggild

20okt kl. 10:00
22okt kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

22okt kl. 10:00
23okt kl. 19:00

Meditation i kirken

23okt kl. 19:00
24okt kl. 14:00

'Minikonfirmand' i sognehuset

24okt kl. 14:00
24okt kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

24okt kl. 19:00
27okt kl. 10:00

Gudstjeneste v./Henning Marcher

27okt kl. 10:00
29okt kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

29okt kl. 10:00
30okt kl. 10:00

Morgensang

30okt kl. 10:00
31okt kl. 14:00

'Minikonfirmand' i kirken

31okt kl. 14:00
02nov kl. 14:00

Berlinmurens fald og kirkens rolle i DDR

Læs mere.

02nov kl. 14:00
02nov kl. 14:00

Berlinmurens fald og kirkens rolle i DDR

02nov kl. 14:00
04nov kl. 14:00

Sang og Studie i Sognehuset

04nov kl. 14:00
05nov kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

05nov kl. 10:00
06nov kl. 19:00

Taizé i kirken

06nov kl. 19:00
07nov kl. 14:00

Julemarkedsklubben

07nov kl. 14:00
07nov kl. 14:00

'Minikonfirmand' i sognehuset

07nov kl. 14:00
08nov kl. 14:30

Cafékomsammen

08nov kl. 14:30
12nov kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

12nov kl. 10:00
14nov kl. 14:00

'Minikonfirmand' i sognehuset

14nov kl. 14:00
14nov kl. 18:00

Fællesspisning for voksne i Sognehuset

14nov kl. 18:00
19nov kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

19nov kl. 10:00
20nov kl. 19:00

Meditation i kirken

20nov kl. 19:00
21nov kl. 14:00

Julemarkedsklubben

21nov kl. 14:00
21nov kl. 14:00

'Minikonfirmand' i kirken

21nov kl. 14:00
21nov kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

21nov kl. 19:00
23nov kl. 10:00

Julemarked

23nov kl. 10:00
26nov kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

26nov kl. 10:00
27nov kl. 10:00

Morgensang

27nov kl. 10:00
28nov kl. 00:00

'Lidt af far- Alzheimers' foredrag med Frederik Lindhardt

28nov kl. 00:00
28nov kl. 14:00

'Minikonfirmand' i kirken

28nov kl. 14:00
03dec kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

03dec kl. 10:00
04dec kl. 19:00

Taizé i kirken

04dec kl. 19:00
12dec kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

12dec kl. 19:00