Udvalg i Menighedsrådet - december 2020

Kirke- og kirkegårdsudvalg: Henning Marcher - Poul Sandberg - Torben Post Pedersen

Præstegårdsudvalg: Birthe Ulrich Andersen - Poul Sandberg – Hanne Røge - Karsten Thomassen.   
Årligt præstegårdssyn: Birthe og Poul.

Byggeudvalg sognehuset: Poul Sandberg - Karsten Thomassen - Egon Jakobsen - Henning Marcher - Thomas Horneman-Thielcke - Camilla Funch.

Budgetudvalg: Poul Sandberg - Torben Post Pedersen - Birthe Ulrich Andersen - Egon Jakobsen. 

Valgbestyrelse: Poul Sandberg (formand) - Karsten Thomassen - Ann K. Hansen

Menighedsfonden: Henning Marcher (formand)  Birthe Ulrich Andersen (næstformand) - Ann K. Hansen - Poul Sandberg (kasserer)– Torben Post Pedersen – Britta Pedersen – Thomas Horneman-Thielcke - Tom Thygesen Daugaard.

Sognehus udvalget: Henning Marcher – Thomas Horneman-Thielcke - Hanne Røge – Poul Sandberg - Birthe Ulrich Andersen - Karsten Thomassen - Bo Steen Bram.

Børne- og ungdomsudvalg: Anne-Louise Markussen (formand) -Thomas Horneman-Thielcke - Henning Marcher – Camilla Funch – Marie Ottar Jespersen - Egon Jakobsen - Lise Gummesen.

Kontaktperson til KNiPS: Anne-Louise Markussen.

Udvalg for Sognetræf & lørdagsmøder: Poul Sandberg - Thomas Horneman-Thielcke - Lise Gummesen - Birthe Ulrich Andersen - Birthe Nøhr - Hanne Røge - Gunhild Høgsbro Pedersen.

Kontakt til 5-kløver møder bykirkerne: Lise Gummesen og Poul Sandberg.

Medieudvalget: Thomas Horneman-Thielcke - Henning Marcher - Camilla Funch - Birthe Ulrich Andersen - Tom Thygesen Daugaard. 

Folkekirkens mission og voksenundervisning: Henning Marcher - Thomas Horneman-Thielcke  - Lise Gummesen.

Koncertudvalg: Karsten Gyldendorf - Marie Ottar Jespersen – Egon Jakobsen - Henning Marcher.

Kirkepolitisk udvalg: Torben Post Pedersen – Poul Sandberg – Anne-Louise Markussen - Henning Marcher – Thomas Horneman-Thielcke - Tom Thygesen Daugaard (arbejdsopgaver bl.a. høringssvar).

Udvalg for sogneudflugter: Birthe Ulrich Andersen - Hanne Røge - Gunhild Høgsbro Pedersen - Birthe Nøhr.

Grønkirke udvalg: Anne-Louise Markussen (kontaktperson)- Ann K. Hansen - Thomas Horneman-Thielcke - Kirstine Borg Jensen.

Frivillige og menighedsopbygning: Birthe U. Andersen (tovholder) - Ann K. Hansen - Anne Louise Markussen - Camilla Funch.

Liturgi og nye gudstjenesteformer: Henning Marcher (tovholder) - Thomas Horneman-Thielcke  - Karsten Gyldendorf -  Marie Ottar Jespersen - Poul Sandberg - Egon Jakobsen - Lise Gummesen - Karsten Thomassen.

Persondataforordning: Ann K. Hansen - Poul Sandberg

Kirke på Vej: Thomas Horneman-Thielcke -  Ann K. Hansen - Henning Marcher.

Kontaktpersoner Caféudvalg: Egon Jakobsen.    

Sikkerhedsrepræsentant: Karsten Thomassen

Kontaktperson til personalet: Egon Jakobsen

Repræsentant på medarbejdermøder: Birthe Ulrich Andersen     

Kunstudstillinger i sognehuset: Arne Baran


Kommende møder

20feb kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i sognehuset

20feb kl. 19:00
23feb kl. 10:00

Fastelavnsgudstjeneste v/Henning Marcher

23feb kl. 10:00
23feb kl. 15:00

Koncert med guitar og fløjte

Duoen "Villén og Sjølin" kommer på besøg med nordisk lyrisk musik, som de netop kort …

23feb kl. 15:00
25feb kl. 10:00

Babysalmesang i kirken

25feb kl. 10:00
26feb kl. 19:30

Askeonsdagsvandring

26feb kl. 19:30
27feb kl. 14:00

Minikonfirmand- i sognehuset

27feb kl. 14:00
27feb kl. 19:30

Fællessang v. organist og efterskoleforstander Christian Hougaard-Jakobsen

27feb kl. 19:30
01mar kl. 10:00

Gudstjeneste v/Torbjörn Stålander

01mar kl. 10:00
02mar kl. 14:00

Sang og Studie i sognehuset

02mar kl. 14:00
03mar kl. 10:00

Babysalmesang i kirken

03mar kl. 10:00
05mar kl. 14:00

Minikonfirmand - i kirken

05mar kl. 14:00
07mar kl. 14:00

36 år som stemme i radioen

Læs mere.

07mar kl. 14:00
08mar kl. 10:00

Gudstjeneste v/Henning Marcher

08mar kl. 10:00
08mar kl. 11:00

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

08mar kl. 11:00
10mar kl. 10:00

Babysalmesang i kirken

10mar kl. 10:00
11mar kl. 19:30

Taizéandagt i kirken

11mar kl. 19:30
12mar kl. 14:00

Minikonfirmand - i sognehuset

12mar kl. 14:00
12mar kl. 18:00

Fællesspisning for voksne

12mar kl. 18:00
15mar kl. 10:00

Gudstjeneste v/Thomas Horneman-Thielcke

15mar kl. 10:00
17mar kl. 10:00

Babysalmesang i kirken

17mar kl. 10:00
18mar kl. 19:00

Femkløverarrangement i Sct. Peders Kirke

Den Unikke Trio består af Tina Siel, en af landets absolut bedste sangerinder, og …

18mar kl. 19:00
18mar kl. 19:00

Femkløverarrangement med Den Unikke Trio i Sct. Peders Kirke

18mar kl. 19:00
19mar kl. 14:00

Minikonfirmand - i sognehuset

19mar kl. 14:00
19mar kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i sognehuset

19mar kl. 19:00
22mar kl. 10:00

Gudstjeneste v/ Henning Marcher

22mar kl. 10:00
24mar kl. 10:00

Babysalmesang i kirken

24mar kl. 10:00
25mar kl. 17:00

Familietid - fortælling, leg og fælles aftensmad

25mar kl. 17:00
25mar kl. 19:00

Meditation i kirken

25mar kl. 19:00
26mar kl. 14:00

Minikonfirmand - i kirken

26mar kl. 14:00
29mar kl. 10:00

Gudstjeneste v/N.N.

29mar kl. 10:00
31mar kl. 10:00

Babysalmesang i kirken

31mar kl. 10:00
02apr kl. 14:00

Minikonfirmand - i kirken

02apr kl. 14:00
05apr kl. 10:00

Gudstjeneste v/N.N

05apr kl. 10:00
16apr kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

16apr kl. 19:00
20maj kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

20maj kl. 19:00
18jun kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

18jun kl. 19:00
20aug kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

20aug kl. 19:00
17sep kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

17sep kl. 19:00
22okt kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

22okt kl. 19:00
19nov kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

19nov kl. 19:00
10dec kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

10dec kl. 19:00