Udvalg i Menighedsrådet - august 2018

Kirke- og kirkegårdsudvalg: Henning Marcher - Poul Sandberg - Torben Post Pedersen

Præstegårdsudvalg: Birthe Ulrich Andersen - Poul Sandberg – Hanne Røge.   
Årligt præstegårdssyn: Birthe og Poul.
 
Budgetudvalg: Poul Sandberg - Torben Post Pedersen - Birthe Ulrich Andersen - Egon Jakobsen - Ann K. Hansen.

Valgbestyrelse: Poul Sandberg (formand) - Karsten Thomassen - Ann K. Hansen

Menighedsfonden: Henning Marcher (formand)  Birthe Ulrich Andersen (næstformand) - Ann K. Hansen - Poul Sandberg – Leif H. A. Andersen – Britta Pedersen (kasserer) – Thomas Horneman-Thielcke - Tom Thygesen Daugaard.

Sognehus udvalget: Henning Marcher – Thomas Horneman-Thielcke - Hanne Røge – Poul Sandberg - Birthe Ulrich Andersen.

Børne- og ungdomsudvalg: Anne-Louise Markussen (formand) -Thomas Horneman-Thielcke - Henning Marcher – Camilla Funch – Marie Ottar Jespersen - Egon Jakobsen - Lise Gummesen.

Kontaktperson til KNiPS: Anne-Louise Markussen.

Udvalg for Sognetræf & lørdagsmøder: Poul Sandberg - Thomas Horneman-Thielcke - Lise Gummesen - Birthe Ulrich Andersen - Birthe Nøhr - Hanne Røge - Gunhild Høgsbro Pedersen.

Kontakt til 5-kløver møder bykirkerne: Lise Gummesen og Poul Sandberg.

Medieudvalget: Thomas Horneman-Thielcke - Henning Marcher - Camilla Funch - Birthe Ulrich Andersen - Tom Thygesen Daugaard. 

Folkekirkens mission og voksenundervisning: Henning Marcher - Thomas Horneman-Thielcke  - Lise Gummesen.

Koncertudvalg: Karsten Gyldendorf - Marie Ottar Jespersen – Egon Jakobsen - Henning Marcher.

Kirkepolitisk udvalg: Torben Post Pedersen – Poul Sandberg – Anne-Louise Markussen - Henning Marcher – Thomas Horneman-Thielcke - Tom Thygesen Daugaard (arbejdsopgaver bl.a. høringssvar).

Udvalg for sogneudflugter: Birthe Ulrich Andersen - Hanne Røge - Gunhild Høgsbro Pedersen - Birthe Nøhr.

Grønkirke udvalg: Anne-Louise Markussen (kontaktperson)- Ann K. Hansen - Thomas Horneman-Thielcke - Kirstine Borg Jensen.

Spisning i Sognehuset: Ann K. Hansen - Birthe U. Andersen - Anne Louise Markussen.

Persondataforordning: Ann K. Hansen - Poul Sandberg

Kirke på Vej: Thomas Horneman-Thielcke -  Ann K. Hansen - Henning Marcher.

Kontaktpersoner Caféudvalg: Egon Jakobsen.    

Sikkerhedsrepræsentant: Karsten Thomassen

Kontaktperson til personalet: Egon Jakobsen

Repræsentant på medarbejdermøder: Birthe Ulrich Andersen     

Kunstudstillinger i sognehuset: Arne Baran


Kommende møder

23sep kl. 10:00

Høstgudstjeneste i Sct. Peders Kirke v. Henning Marcher og Karen Marie Bøggild

23sep kl. 10:00
25sep kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

25sep kl. 10:00
26sep kl. 10:00

Morgensang i Sognehuset

At synge giver energi og livsglæde. Så kom og vær med til at starte dagen med en …

26sep kl. 10:00
27sep kl. 14:00

'Minikonfirmand' i sognehuset

27sep kl. 14:00
30sep kl. 10:00

Gudstjeneste i Sct. Peders Kirke ved Thomas Horneman-Thielcke

30sep kl. 10:00
01okt kl. 14:00

Sang & Studie i sognehuset- emne: Kristenliv- hvordan?

01okt kl. 14:00
02okt kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

02okt kl. 10:00
04okt kl. 14:00

'Minikonfirmand' i sognehuset

04okt kl. 14:00
04okt kl. 14:00

Julemarkedsklubben

I Julemarkedsklubben kombinerer vi håndarbejde og hyggeligt samvær til fordel for …

04okt kl. 14:00
06okt kl. 10:00

Babysalmesangsgudstjeneste i Sct. Peders Kirke

06okt kl. 10:00
07okt kl. 10:00

Gudstjeneste i Sct. Peders Kirke v. Lars Hansen

j

07okt kl. 10:00
08okt kl. 18:00

Fællesspisning for voksne i sognehuset

08okt kl. 18:00
09okt kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

09okt kl. 10:00
11okt kl. 14:00

'Minikonfirmand' i kirken

11okt kl. 14:00
12okt kl. 14:30

Cafékomsammen

Caféen er et mødested for alle som har lyst til hyggeligt samvær og snak over en kop …

12okt kl. 14:30
14okt kl. 10:00

Gudstjeneste i Sct. Peders v. Thomas Horneman-Thielcke

14okt kl. 10:00
18okt kl. 14:00

Julemarkedsklubben

I Julemarkedsklubben kombinerer vi håndarbejde og hyggeligt samvær til fordel for …

18okt kl. 14:00
23okt kl. 10:00

Babysalmesang i sognehuset

23okt kl. 10:00
24okt kl. 19:00

Meditation i Sct. Peders Kirke v. Thomas Horneman-Thielcke

24okt kl. 19:00
25okt kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

25okt kl. 19:00
26okt kl. 14:00

'Minikonfirmand' i sognehuset

26okt kl. 14:00
31okt kl. 10:00

Morgensang

At synge giver energi og livsglæde. Så kom og vær med til at starte dagen med en …

31okt kl. 10:00
01nov kl. 14:00

'Minikonfirmand' i sognehuset

01nov kl. 14:00
01nov kl. 14:00

Julemarkedsklubben

I Julemarkedsklubben kombinerer vi håndarbejde og hyggeligt samvær til fordel for …

01nov kl. 14:00
03nov kl. 14:00

Lørdagsmøde: 'Dengang jeg klædte Korsbæk' på v. Ulla Houmann

03nov kl. 14:00
05nov kl. 14:00

Sang & Studie i sognehuset - emne: Kristenliv- hvordan?

05nov kl. 14:00
08nov kl. 14:00

'Minikonfirmand' i kirken

08nov kl. 14:00
09nov kl. 14:30

Cafékomsammen

Caféen er et mødested for alle som har lyst til hyggeligt samvær og snak over en kop …

09nov kl. 14:30
14nov kl. 19:00

Meditation i Sct. Peders Kirke v. Thomas Horneman-Thielcke

14nov kl. 19:00
15nov kl. 14:00

'Minikonfirmand' i sognehuset

15nov kl. 14:00
15nov kl. 14:00

Julemarkedsklubben

I Julemarkedsklubben kombinerer vi håndarbejde og hyggeligt samvær til fordel for …

15nov kl. 14:00
15nov kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

15nov kl. 19:00
21nov kl. 17:00

Familietid med spisning i sognehuset

21nov kl. 17:00
22nov kl. 14:00

'Minikonfirmand' i kirken

22nov kl. 14:00
22nov kl. 19:30

Sognetræf: 'Ensomheden har ingen lukketid' v. Bo Nygaard Larsen

22nov kl. 19:30
24nov kl. 10:00

Julemarked i sognehuset

24nov kl. 10:00
24nov kl. 10:00

Julemarked

Lørdag den 24. november kl. 10-14 i Herlufsholm Sognehus sammensætter Herlufsholm …

24nov kl. 10:00
28nov kl. 10:00

Morgensang

At synge giver energi og livsglæde. Så kom og vær med til at starte dagen med en …

28nov kl. 10:00
29nov kl. 14:00

'Minikonfirmand' i kirken

29nov kl. 14:00
29nov kl. 18:00

Fællesspisning for voksne i sognehuset

29nov kl. 18:00
06dec kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

06dec kl. 19:00
14dec kl. 14:30

Cafékomsammen

Caféen er et mødested for alle som har lyst til hyggeligt samvær og snak over en kop …

14dec kl. 14:30
11jan kl. 14:30

Cafékomsammen

Caféen er et mødested for alle som har lyst til hyggeligt samvær og snak over en kop …

11jan kl. 14:30
30jan kl. 10:00

Morgensang

At synge giver energi og livsglæde. Så kom og vær med til at starte dagen med en …

30jan kl. 10:00
08feb kl. 14:30

Cafékomsammen

Caféen er et mødested for alle som har lyst til hyggeligt samvær og snak over en kop …

08feb kl. 14:30
27feb kl. 10:00

Morgensang

At synge giver energi og livsglæde. Så kom og vær med til at starte dagen med en …

27feb kl. 10:00
08mar kl. 14:30

Cafékomsammen

Caféen er et mødested for alle som har lyst til hyggeligt samvær og snak over en kop …

08mar kl. 14:30
27mar kl. 10:00

Morgensang

At synge giver energi og livsglæde. Så kom og vær med til at starte dagen med en …

27mar kl. 10:00
12apr kl. 14:30

Cafékomsammen

Caféen er et mødested for alle som har lyst til hyggeligt samvær og snak over en kop …

12apr kl. 14:30
24apr kl. 10:00

Morgensang

At synge giver energi og livsglæde. Så kom og vær med til at starte dagen med en …

24apr kl. 10:00
10maj kl. 14:30

Cafékomsammen

Caféen er et mødested for alle som har lyst til hyggeligt samvær og snak over en kop …

10maj kl. 14:30
29maj kl. 10:00

Morgensang

At synge giver energi og livsglæde. Så kom og vær med til at starte dagen med en …

29maj kl. 10:00