Udvalg i Menighedsrådet - februar 2020

Kirke- og kirkegårdsudvalg: Henning Marcher - Poul Sandberg - Torben Post Pedersen

Præstegårdsudvalg: Birthe Ulrich Andersen - Poul Sandberg – Hanne Røge - Karsten Thomassen.   
Årligt præstegårdssyn: Birthe og Poul.

Byggeudvalg sognehuset: Poul Sandberg - Karsten Thomassen - Egon Jakobsen - Henning Marcher - Thomas Horneman-Thielcke - Camilla Funch.

Budgetudvalg: Poul Sandberg - Torben Post Pedersen - Birthe Ulrich Andersen - Egon Jakobsen. 

Valgbestyrelse: Poul Sandberg (formand) - Karsten Thomassen - Egon Jakobsen.

Menighedsfonden: Henning Marcher (formand)  Birthe Ulrich Andersen (næstformand) - Ann K. Hansen - Poul Sandberg (kasserer)– Torben Post Pedersen – Britta Pedersen – Thomas Horneman-Thielcke - Tom Thygesen Daugaard.

Sognehus udvalget: Henning Marcher – Thomas Horneman-Thielcke - Hanne Røge – Poul Sandberg - Birthe Ulrich Andersen - Karsten Thomassen - Bo Steen Bram.

Børne- og ungdomsudvalg: Anne-Louise Markussen (formand) -Thomas Horneman-Thielcke - Henning Marcher – Camilla Funch – Marie Ottar Jespersen - Egon Jakobsen - Lise Gummesen.

Kontaktperson til KNiPS: Anne-Louise Markussen.

Udvalg for Sognetræf & lørdagsmøder: Poul Sandberg - Thomas Horneman-Thielcke - Lise Gummesen - Birthe Ulrich Andersen - Birthe Nøhr - Hanne Røge - Gunhild Høgsbro Pedersen.

Kontakt til 5-kløver møder bykirkerne: Lise Gummesen og Poul Sandberg.

Medieudvalget: Thomas Horneman-Thielcke - Henning Marcher - Camilla Funch - Birthe Ulrich Andersen - Tom Thygesen Daugaard. 

Folkekirkens mission og voksenundervisning: Henning Marcher - Thomas Horneman-Thielcke  - Lise Gummesen.

Koncertudvalg: Karsten Gyldendorf - Marie Ottar Jespersen – Egon Jakobsen - Henning Marcher.

Kirkepolitisk udvalg: Torben Post Pedersen – Poul Sandberg – Anne-Louise Markussen - Henning Marcher – Thomas Horneman-Thielcke - Tom Thygesen Daugaard (arbejdsopgaver bl.a. høringssvar).

Udvalg for sogneudflugter: Birthe Ulrich Andersen - Hanne Røge - Gunhild Høgsbro Pedersen - Birthe Nøhr.

Grønkirke udvalg: Anne-Louise Markussen (kontaktperson)- Ann K. Hansen - Thomas Horneman-Thielcke - Kirstine Borg Jensen.

Frivillige og menighedsopbygning: Birthe U. Andersen (tovholder) - Ann K. Hansen - Anne Louise Markussen - Camilla Funch.

Liturgi og nye gudstjenesteformer: Henning Marcher (tovholder) - Thomas Horneman-Thielcke  - Karsten Gyldendorf -  Marie Ottar Jespersen - Poul Sandberg - Egon Jakobsen - Lise Gummesen - Karsten Thomassen.

Persondataforordning: Ann K. Hansen - Poul Sandberg

Kirke på Vej: Thomas Horneman-Thielcke -  Ann K. Hansen - Henning Marcher.

Kontaktpersoner Caféudvalg: Egon Jakobsen.    

Sikkerhedsrepræsentant: Karsten Thomassen

Kontaktperson til personalet: Egon Jakobsen

Repræsentant på medarbejdermøder: Birthe Ulrich Andersen     

Kunstudstillinger i sognehuset: Arne Baran


Kommende møder

23sep kl. 19:00

Meditation ved Thomas Horneman-Thielcke AFLYST

23sep kl. 19:00
24sep kl. 19:00

Sangaften

Danmark sang sammen - vi synger videre!

Med Philip Faber ved flyglet har vi sunget …

24sep kl. 19:00
27sep kl. 10:00

Gudstjeneste ved Gunhild Skytt Haastrup

27sep kl. 10:00
30sep kl. 10:00

Morgensamling

Vi ved ikke om det er muligt at synge sammen grundet corona-situationen, men vi kan …

30sep kl. 10:00
01okt kl. 14:00

Julemarkedsklubben

Vi glæder os til hyggeligt samvær i klubben hen over året og ikke mindst til, at vi i …

01okt kl. 14:00
04okt kl. 10:00

Gudstjeneste ved Henning Marcher

04okt kl. 10:00
05okt kl. 14:00

Sang og studie

Et godt tilbud til dig, der holder af sang og gerne vil fordybe dig i livsnære emner, …

05okt kl. 14:00
08okt kl. 18:00

Fællesspisning for voksne

Efter aflysningen af alle vores forskellige arrangementer i foråret forsøger vi nu at …

08okt kl. 18:00
09okt kl. 14:30

Cafékomsammen

Kom og vær med til et par hyggelige timer i Herlufsholm Sognehus den 2. fredag i …

09okt kl. 14:30
10okt kl. 10:00

Babysalmesangsgudstjeneste

Vi synger alle vores kendte sange og salmer. Alle børn i førskolealderen er velkomne. …

10okt kl. 10:00
11okt kl. 10:00

Gudstjeneste ved Thomas Horneman-Thielcke

11okt kl. 10:00
15okt kl. 14:00

Julemarkedsklubben

Vi glæder os til hyggeligt samvær i klubben hen over året og ikke mindst til, at vi i …

15okt kl. 14:00
16okt kl. 17:00

Næstved Early Music Festival 2020

Herlufs Vokaler og NEMF Consort opfører requiem i A-dur af Heinrich Ignaz Franz von …

16okt kl. 17:00
18okt kl. 10:00

Musikgudstjeneste ved Henning Marcher

Som en del af Næstved Early Music Festivals lille festival med særligt fokus på …

18okt kl. 10:00
22okt kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

22okt kl. 19:00
25okt kl. 10:00

Gudstjeneste ved Thomas Horneman-Thielcke

25okt kl. 10:00
28okt kl. 10:00

Morgensamling

Vi ved ikke om det er muligt at synge sammen grundet corona-situationen, men vi kan …

28okt kl. 10:00
29okt kl. 19:00

Sangaften

Danmark sang sammen - vi synger videre!

Med Philip Faber ved flyglet har vi sunget …

29okt kl. 19:00
01nov kl. 10:00

Allehelgensgudstjeneste ved Henning Marcher

Vi starter dagen med en allehelgensgudstjeneste i kirken hvor vi mindes de døde. Kl. …

01nov kl. 10:00
01nov kl. 15:00

Allehelgenskoncert

Sopranen Hanne Brønd Holst og organist Karsten Gyldendorf opfører musik af Hildegard …

01nov kl. 15:00
01nov kl. 16:00

Allehelgensandagt på Herlufsholm Kirkegård

Denne dag mindes vi alle dem, der er døde fra os igennem tiden.

Efter andagten vil …

01nov kl. 16:00
02nov kl. 14:00

Sang og studie

Et godt tilbud til dig, der holder af sang og gerne vil fordybe dig i livsnære emner, …

02nov kl. 14:00
05nov kl. 14:00

Julemarkedsklubben

Vi glæder os til hyggeligt samvær i klubben hen over året og ikke mindst til, at vi i …

05nov kl. 14:00
08nov kl. 10:00

Gudstjeneste ved Thomas Horneman-Thielcke

08nov kl. 10:00
13nov kl. 14:30

Cafékomsammen

Kom og vær med til et par hyggelige timer i Herlufsholm Sognehus den 2. fredag i …

13nov kl. 14:30
15nov kl. 10:00

Gudstjeneste ved Henning Marcher

15nov kl. 10:00
15nov kl. 15:00

Beethoven 250 år

Musik af Ludwig van Beethoven, én af verdenshistoriens mest markante komponister, …

15nov kl. 15:00
19nov kl. 14:00

Julemarkedsklubben

Vi glæder os til hyggeligt samvær i klubben hen over året og ikke mindst til, at vi i …

19nov kl. 14:00
19nov kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

19nov kl. 19:00
22nov kl. 10:00

Gudstjeneste ved Thomas Horneman-Thielcke

22nov kl. 10:00
25nov kl. 10:00

Morgensamling

Vi ved ikke om det er muligt at synge sammen grundet corona-situationen, men vi kan …

25nov kl. 10:00
25nov kl. 19:00

Meditation ved Thomas Horneman-Thielcke

25nov kl. 19:00
29nov kl. 10:00

Gudstjeneste ved Henning Marcher

Første søndag i advent

29nov kl. 10:00
29nov kl. 14:00

Lysfest ved Henning Marcher

29nov kl. 14:00
10dec kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

10dec kl. 19:00