Poul Sandberg
Formand                                                                                                                                        Gravlundsvænge 8, 4700 Næstved
Tlf. 22 12 99 44
ps@herlufsholmkirke.dk

Torben Post Pedersen, kasserer                                                                                                              Chr. Winthers Vej 64, 4700 Næstved 
Tlf.26159061                                                                             
tpp@herlufsholmkirke.dk

Andreas Weisbjerg Hougaard                                                                                                                  Ankervej.6                                                                                                                                         4700 Næstved
Tlf: 28 34 19 52
awh@herlufsholmkirke.dk

Ann K.Hansen                                                                                                                                           Poppelvej.21                                                                                                                                      4700.Næstved                                                                                                                                    Tlf.61698979                                                                                                                                   akh@herlufsholmkirke.dk                                                                                                                                  

Lise Gummesen                                                                                                                                     Thit.Jensens.Vej.35                                                                                                                   4700.Næstved
Tlf.: 21 62 67 80 
lg@herlufsholmkirke.dk

Sognepræst                                    Thomas Horneman-Thielcke
Tlf. 20248248  & 55720378                                                                                                                              
teh@km.dk

Sognepræst                                    Tom Thygesen Daugaard
Tlf. 55456342                                                                                                                              
totd@km.dk

Egon Jakobsen
Næstformand & kontaktperson                                                                                                       Rønnevej 28, 4700 Næstved
Tlf. 20 10 57 02
ej@herlufsholmkirke.dk

Birthe Ulrich Andersen                                                                                                                           Chr. Winthers Vej 67, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 59 80
bua@herlufsholmkirke.dk

Anne-Louise Markussen                                                                                                                        Halfdan Rasmussens Vej 15B, 4700 Næstved
Tlf. 21 92 79 20
alm@herlufsholmkirke.dk

Hanne Røge                                                                                                                                           Johanne Korchs Vej 70, 4700 Næstved
Tlf. 21 63 52 01

Karsten.Thomassen                                                                                                                                Herluf Trolles Vej 51
4700.Næstved                                                                                                                                           Tlf.72 47 61 50           
kt@herlufsholmkirke.dk                                                                                                                                                                                                                             

Sognepræst                                         Henning Marcher
Tlf. 40215538 - 55775538
hmar@km.dk

STEDFORTRÆDERE:

Maja Stenmann, Halfdan Rasmussens Vej 92, 4700 Næstved

Gunhild Høgsbro Pedersen, Egeskovvej 18, Guderup, 4700 Næstved

Arne Baran, Herlufsholm Allé 50, 4700 Næstved

Leif H.A.Andersen, Poppelvej 30, 4700 Næstved

Susanne Boding Larsen, Æblevej 24, Skelby, 4160 Herlufmagle

Britta Pedersen, Riddergade 16,2.tv. 4700 Næstved 

Diana Thaulow, Orionvej 133, 4700 Næstved

   
     
  

Herlufsholm menighedsråd

Menighedsrådet i Herlufsholm Sogn består af 10 valgte medlemmer og sognets 3 præster. Desuden har vi 7 suppleanter/stedfortrædere, som kan træde til, hvis et menighedsrådsmøde kræver, at vi er fuldtallige. Stopper et menighedsrådsmedlem før næste valg vil den førstevalgte stedfortræder overtage pladsen.


Herlufsholm Kirkes vision

Tradition og fornyelse - Herlufsholm Kirke har gennem sin lange historie altid stået for både tradition og fornyelse. Menighedsrådet virker aktivt for, at Herlufsholm sogn fortsat kan udvikle sig ved at skabe muligheder for, at sognets beboere i alle livets aldre og alle livets situationer kan møde kristendommen på en meningsgivende måde, både ved gudstjenester og på anden vis. Vi tror på, at mange ønsker at deltage i det fællesskab kristendommen og evangeliet indbyder os til, både lokalt og universelt. Det er vores fornemme opgave, i samarbejde med frivillige, at skabe muligheder for, at sognets beboere føler sig som en aktiv del af fællesskabet.


Kommende møder

BegivenhedDato

Menighedsrådsmøde

17. maj 19:00
22:00
17. maj 19:00 -
22:00

Menighedsrådsmøde

14. jun 19:00
22:00
14. jun 19:00 -
22:00

Menighedsrådsmøde

16. aug 19:00
22:00
16. aug 19:00 -
22:00

Menighedsrådsmøde

20. sep 19:00
22:00
20. sep 19:00 -
22:00

Menighedsrådsmøde

25. okt 19:00
22:00
25. okt 19:00 -
22:00

Menighedsrådsmøde

15. nov 19:00
22:00
15. nov 19:00 -
22:00

Menighedsrådsmøde

6. dec 19:00
22:00
6. dec 19:00 -
22:00