Du er her: 

Nyt om Corona

Her kan du læse lidt om hvordan de nye corona-restriktioner påvirker Herlufsholm kirke

Udbredelsen af den mere smitsomme, britiske variant af coronavirus betyder, at der er risiko for, at samfundsmitten i Danmark kan stige markant.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har derfor vurderet, at der er behov for yderligere tiltag for at begrænse den sociale kontakt og bryde smittekæderne. Regeringen har valgt at følge indsatsgruppens anbefalinger ved at indføre en lang række nye og skærpede tiltag foreløbig til og med søndag, den 7. februar 2021.

Det får også betydning Herlufsholm Kirke:

  • Gudstjenester og religiøse handlinger bliver samtidig underlagt skærpet deltagerbegrænsning, så der højst må deltage 1 person per 7,5 kvm gulvareal i kirken eller lokalet. I Herlufsholm Kirke må der derfor max være 60 pers. dog kun 50 pers. ved bisættelser og begravelser.
  • Varigheden af gudstjenester og religiøse handlinger bør begrænses til højst 30 minutter, og der bør sikres mindst 2 meters afstand mellem deltagere, som ikke er fra samme husstand.
  • I Herlufsholm Kirke er det kun en kirkesangerne eller koret der synger med afstand til menigheden.
  • Alle øvrige indendørs aktiviteter skal overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. Det betyder, at de fleste øvrige aktiviteter bliver aflyst. Kirkerummet er dog åbent for personlig bøn og refleksion for højst fem personer ad gangen.
  • Alle udendørs aktiviteter skal også overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. Til udendørs begravelser og bisættelser må der dog fortsat være op til 50 personer til stede samtidig.

Du kan læse mere om hvad vi gør for at passe på hinanden her

Del dette: