Kalkning af kirken

Et kik ind i kirken fra våbenhuset. Kirkebænkene er pakket ind i hvidt. Og så er der lavet 3 etager i skibet. Første sal kan ses øverst i døren.

Et kik gennem kirken mod våbenhuset. Læg mærke til trappen, som er lavet op til 1. sal. Der var lavet lignende trapper til alle etager.

Første sal i kirkeskibet. Bagest ses det øverste af buen til kirkedøren og ovenover er rækværket til pulpituret pakket ind i hvidt.

Alt blev pakket ind. Her er det knæfaldet.

Krucifikset blev meget forsigtigt taget ned og låst inde på et af Nationalmuseet godkendt sted.

Her er det helt oppe under hvælvingerne på 3. etage. Der var opstillet bord med håndvask på alle etager. Dette bord står ca. oven over døbefonden.

Dette er et mobilt stillads, som blev brugt på 3. etage. Det er før kalkningen, hvor hele kirken blev renset af. Da der blev fundet skimmelsvamp, skulle alle medarbejdere gøre arbejdet i beskyttelsesdragt.

Der blev arbejdet stående, siddende og liggende. Læg mærke til farveforskellen på væggen og det område, som er renset af rundt omkring billedet.

Endnu et eksempel på forskellen mellem det der er renset af, og det som ikke er.

De sidste detaljer bliver klaret med lift. Her i kirkeskibet

Rosetten ovn over orglet. De mørke pletter er der, hvor skimmelsvampen er blevet fjernet.

Herluf Trolles våbenskjold. Efter afrensningen er kalkmalerierne blevet restaureret med farvekridt.

En færdigrestaureret roset.

Byggerod uden for kirken.

Renovering af gulvet.

Kirken blev tømt for alt inventar. Her ses kirkegangen uden gulv og kirkebænke. Bagest ses døren til våbenhuset.

Gulvet under kirkebænkene blev fjernet.

Munkestolene blev også fjernet.

Moses blev lagt i en kasse og sent til opbevaring.

Her er det kirkegangen med alteret i baggrunden. Man fandt to murede kanaler under gulvet, hvor alle ledninger er blevet lagt ned.

Her er man i gang med at lægge det nye gulv.

Gulvet er blevet lagt på samme måde som det gamle.

Det færdige gulv i våbenhus og kirke.

Trægulvet under bænkene er slebet ned og lakeret.

Her arbejdes der på at få sat bænkene på plads.

Krypten er blevet kalket.

Alteret er blevet malet på bagsiden.