Du er her: 

Fødsel

Når et barn er født, bliver fødslen normalt anmeldt af jordemoderen.

I tilfælde af fødsel uden tilstedeværelse af jordemoder er det forældrenes pligt, at anmelde fødslen inden 14 dage. Man henvender sig til kirkekontoret i moderens bopælssogn og får et cpr. nr. til barnet. Herefter går man på: www.borger.dk under: "Familie og børn" og "Fødselsregistrering" og udfylder en blanket.

 

 

Er forældrene ikke gift, skal der inden 14 dage efter fødslen udfyldes en "omsorgs og ansvarserklæring", så faderen kan blive registreret. Erklæringen udfyldes ligeledes på: www.borger.dk under: "Familie og børn" og "Faderskab".

Er der ikke anmeldt nogen far til barnet inden 14 dage, rejser Statsforvaltningen en faderskabssag.

Regler og vejledning kan findes på: www.borger.dk og på Ankestyrelsens hjemmeside: www.ast.dk