Navneændring

Der er et gebyr på en navneændring, uanset hvilken form for ændring, der er tale om. Dog er navneændring på bryllupsdagen gratis, hvis ægtefællerne opnår et navnefællesskab. Se gebyrets størrelse på: www.borger.dk

Ansøgning om navneændring indgives ved at udfylde en blanket på: www.borger.dkunder "Familie og børn".

Ansøgningen vil ikke blive behandlet før betaling er udført. Er du i tvivl, om dit navneønske er lovligt, er du velkommen til at ringe til kirkekontoret i dit bopælssogn og få vejledning.

Regler, vejledning og navnelister findes på Ankestyrelsens hjemmeside: www.ast.dk